تزیین کیک

 

آموزش تزیین کیک مدل دایناسور

 

برای این تزیین زیبا شما به کیک اسفنجی ، رنگ خوراکی ، خمیر فوندانت و خامه یا باتر کرم نیاز دارید.

 

تزیین کیک

 

ابتدا 2 کیک اسفنجی آماده کنید ،  برای بدن دایناسور یکی از کیک ها را از وسط نصف کنید ، دو تکه کیک را در کنار هم قرار دهید و با خامه بچسبانید.

 

تزیین کیک

 

روی کاغذی به اندازه کیک الگوی دست ، پا ، دم و سر دایناسور را بکشید ، الگو را برش بزنید و روی کیک دوم قرار دهید و مطابق الگو کیک را برش بزنید.

 

تزیین کیک

 

پیش از قرار دادن کیک الگو را روی بدن دایناسور بگذارید تا جای دقیق دست ، پا ، دم و سر دایناسور را بدست آورید.

 

تزیین کیک

 

با استفاده از خامه یا باتر کرم تکه هایی از کیک که از روی الگو برش زده اید را روی بدن دایناسور قرار دهید و بچسبانید.

 

تزیین کیک

 

مقداری خامه فرم گرفته یا باتر کرم را با رنگ خوراکی سبز رنگ کنید و با کاردک روی سطح بدن دایناسور بزنید.

 

تزیین کیک

 

مقداری دیگر خامه یا باتر کرم را با رنگ های سبز و سبز آبی رنگ کنید و داخل قیف بریزید و روی بدن دایناسور شکوفه های کوچک بزنید.

 

تزیین کیک

 

با استفاده از خمیر فوندانت قرمز چند برگ ایجاد کنید و روی بدن دایناسور قرار دهید ، زیر بدن دایناسور را میتوانید با مقداری کیک رنده شده بپوشانید ( بخش تیره کیک را در زمان برش کیک جدا و برای زیر کار استفاده کنید ).