محاسبه کالری صبحانه

 

لیست رژیم غذایی صبحانه

 

» صبحانه 100 کالری

1- يك فنجان شير کم چرب + ۲ عدد خرما
2- دو عدد بيسكويت ساقه طلایی + يك فنجان شير کم چرب
3- يك تخم مرغ آب پز + چای + یک عدد خرما
4- يك كف دست نان تافتون + دو قاشق عسل
5- يک کف دست نان + نصف قوطی کبریت پنير (۱۵ گرم)
6- يک و نيم کف دست نان + يک قاشق مرباخوری عسل یا مربا

 

» صبحانه 150 کالری

1- يك عدد بيسكويت + يك فنجان شير کم چرب + یک عدد تخم مرغ آبپز
2- يك ليوان آب پرتقال طبیعی + یک کف دست نان لواش + یک قاشق چایخوری پنیر
3- يك كف دست نان + یک قوطی كبريت پنير + خیار و گوجه
4- چای + 1 قاشق چایخوری شکر  + یک کف دست نان + نصف قوطی کبریت پنیر + یک عدد گردو
5- یک عدد تخم مرغ آبپز + یک کف دست نان
6- دو عدد بيسكويت + چای یا قهوه + یک عدد تخم مرغ آبپز
7- يك كف دست نان + 1 قاشق چایخوری كره + یک قاشق چایخوری مربا یا عسل
9- يك ليوان شير + يك برش كيك ساده
10- يک و نيم کف دست نان + نصف قوطی کبریت پنير
11- يک و نيم کف دست نان + يک قاشق غذاخوری عسل

 

» صبحانه 200 کالری

1- يك كف دست نان + يك عدد تخم مرغ نيمرو
2- يك كف دست نان + چای + 1 قاشق چایخوری شکر + نصف قوطی کبریت پنير + یک عدد گردو
3- يك ليوان شير + 1 قاشق چایخوری عسل + يك عدد موز
4- یک قاشق چایخوری كره + 3 قاشق چایخوری مربا + يك كف دست نان
5- دو کف دست نان + 30 گرم پنير
6- يک و نيم کف دست نان + يک تخم مرغ آب پز + يک قاشق چایخوری عسل
7- يک عدد تخم مرغ آبپز + يک کف دست نان + چاي + 1 قاشق غذاخوری شکر

 

» صبحانه 250 کالری

1- یک قوطي كبريت پنير + گوجه فرنگي + 2 كف دست نان بربري + یک گردو
2- يك كف دست نان + يك عدد تخم مرغ نيمرو + چای

 

» صبحانه 300 کالری

1- دو كف دست نان + یک قوطي كبريت پنير + يك ليوان شير
2- دو كف دست نان تافتون + 1 قاشق چایخوری كره + يك قاشق عسل + چای

 

» صبحانه450 کالری

1- یک تخم مرغ نيمرو + دو كف دست نان سنگك + يك ليوان چاي شيرين + يك سيب
۲- يک ليوان شير + دو قاشق غذاخوری عسل + 1 قاشق چایخوری کره + دو کف دست نان
۳- شش قاشق چایخوری خامه  + چاي +دو قاشق چایخوری شکر + دو کف دست نان