کالری شام و کالری نهار

 

لیست نهار و شام با کالری مشخص

 

» ناهار یا شام 150 کالری

1- يک کف دست نان + يک عدد تخم مرغ آبپز
2- 1 کاسه کوچک سوپ جو + يک کف دست نان
3- نصف سینه مرغ آب پز + كدو آب پز + هويج آبپز
4- سه تكه جگر + يك كف دست نان سنگك + يك ليوان دوغ
5- یک سيب زميني آب پز متوسط + یک تخم مرغ آب پز + یک کاسه سالاد

 

» ناهار یا شام 200 کالری

1- يک و نيم ليوان سوپ جو
2- دو كف دست نان بربری + 50 گرم جگر
3- يك سيخ جوجه كباب
4- يک عدد کوکو سيب زميني
5- يک ليوان لوبيا چيتی پخته + یک کاسه سالاد
6- نصف ساندويچ همبرگر + 1 کاسه سالاد
7-  پنج عدد ميگوی آبپز + 1 کاسه سالاد
8- دو برش کوچک پیتزا
9- يک ليوان عدسي + 1 کاسه سالاد
10- يك كف دست نان + يك ليوان ماست + چهار عدد خيار سبز
11- نصف سینه مرغ آب پز + كدو آب پز + هويج آب پز + خيارشور + كاهو
12- یک کف دست نان + يک و نيم ليوان هندوانه + 1 قاشق غذاخوری پنير
13- يک کف دست نان + دو عدد گردو + 1 قاشق غذاخوری پنیر

 

» ناهار یا شام 300 کالری

1- یک کاسه سالاد + يک کف دست نان + يک ماهی کوچک
2- چهار قاشق غذاخوري برنج + يک ماهي کوچک
3- يک کفگير غذاخوري باقلا پلو بدون گوشت
4- يک کف دست نان + نصف سيخ کوبيده + گوجه فرنگی
5- يک کف دست نان + چند تکه گوشت خورشتی
6- يک و نيم کف دست نان + يک عدد کتلت
7- چهار قاشق غذاخوري برنج + يک تکه مرغ کوچک
8- يك كف دست نان + يك سيخ كباب چنجه + یک کاسه سالاد
9- يک و نيم کف دست نان + يک عدد کوکو سبزي
10- سه برش کوچک پيتزا
11- يک و نيم ليوان لوبيا چيتي پخته + یک کاسه سالاد
12- يک کف دست نان + سه سيخ جگر کبابی

 

» ناهار یا شام 350 کالری

1- نصف قوطي تن ماهي بدون روغن + يک کف دست نان
2- یک ميوه + يک کف دست نان + يک عدد کوفته + یک کاسه سالاد
3- یک کاسه سالاد + يک کف دست نان + يک سيخ کباب برگ
4- يک کف دست نان + يک تکه کوکو سبزي + یک کاسه سالاد
5- یک کاسه سالاد + يک کف دست نان + يک تکه کباب تابه ای
6- نصف بشقاب ماکارونی + یک کاسه سالاد

 

» ناهار یا شام 400 کالری

1- يک کفگير برنج + نصف سینه مرغ کبابی
2- يك كفگير برنج + 100 گرم ميگو + یک کاسه سالاد
3- يك كفگير برنج + يك پيمانه خورشت سبزي
4- نصف تن ماهي + دو كف دست نان بربری
5- يك كفگير برنج + يك کاسه خورشت قيمه کم روغن
6- يك كفگير و نيم لوبياپلو + یک کاسه سالاد
7- يك كف دست نان + نصف سيب زمينی سرخ كرده + نصف سينه مرغ

 

» ناهار یا شام 450 کالری

1- یک کاسه سالاد + يک و نيم کفگير باقلا پلو بدون گوشت
2- پنج قاشق غذاخوري برنج + نصف سینه مرغ
3- يك كفگير برنج + يك سيخ كباب برگ
4- یک کاسه سالاد + يک کفگير برنج + نصف سینه مرغ

 

» ناهار یا شام 500 کالری

1- يك كفگير برنج + يك سيخ كباب كوبيده + 1 گوجه کبابی
2- یک کاسه سالاد + يک و نيم کف دست نان + يک ماهی بزرگ
3- يک و نيم کف دست نان + 2 عدد کتلت
4- يک کفگير برنج + يک ماهي متوسط
5- یک کاسه سالاد + يک و نيم کف دست نان + يک سینه مرغ
6- چند تکه گوشت خورشتی + يک کفگير برنج
7- یک کاسه سالاد + يک و نيم کف دست نان + چند تکه گوشت خورشی

 

» ناهار یا شام 550 کالری

1- يك كفگير زرشك پلو + نصف سينه مرغ پخته
2- يك كفگير باقلاپلو + يك ران مرغ پخته
3- يک کفگير برنج + يک ران مرغ + نصف ليوان ماست
4- يك كفگير برنج + نصف سيخ كباب برگ + 1 گوجه فرنگي + یک کاسه سالاد
5- يك كفگير برنج + 100 گرم گوشت قرمز بدون چربی + 1 گوجه فرنگي + یک کاسه سالاد

 

» ناهار یا شام 600 کالری

1- يك بشقاب برنج ( 100گرم ) + يك كاسه كوچك خورشت کدو یا بادمجان
2- يك بشقاب برنج ( 100گرم ) + يك كاسه كوچك خورشت كرفس
3- یک کاسه سالاد + یک قاشق سس + يک و نيم کف دست نان + 2 عدد کتلت

 

» ناهار یا شام 650 کالری

1- يک ماهی + يک کفگير برنج+ نصف ليوان ماست + یک کاسه سالاد + 1 قاشق سس
2- يك بشقاب برنج ( 100گرم ) + يك كاسه كوچك خورشت قيمه بادمجان
3- یک کاسه سالاد + 2 کف دست نان + 2 تکه کباب تابه ای + 1 قاشق سس