اسنک کالباس و سیب

اسنک کالباس

برای هر اسنک به 2 نان تست نیاز دارید. نان تست را روی سطح کار قرار دهید و روی آن مقداری سس مایونز بزنید و پخش کنید. سپس 2 ورق کالباس بگذارید و روی آن برش نازک پنیر و چند برش نازک سیب بگذارید و روی سیب ها را با نان تست بپوشانید.

اسنک کالباس

روی نان مقداری کره بزنید و روی آن مقداری کرن فلکس یا جو بو داده بپاشید.

تمام نان های تست را به همین صورت آماده کنید ( در مجموع 4 اسنک ). اسنک ها را 5 دقیقه داخل فر یا ساندویچ ساز قرار دهید و پس از اینکه پنیر ذوب شد اسنک ها را به صورت اریب برش بزنید و سرو کنید.