برای داشتن یک همبرگر خانگی دو نکته مهم وجود دارد. یکی گوشت با کیفیت و با مقدار چربی مناسب است و دیگری ادویه همبرگر. بعد از نوع و چربی گوشت طعم اصلی همبرگر را ادویه تعیین میکند. همین ادویه است که تفاوت بین کباب تابه ای و همبرگر را ایجاد میکند. پس در تهیه همبرگر مخصوص یا هر نوع برگر دیگری ادویه را به درستی و با دقت انتخاب کنید. در اینجا به طور نمونه یک ادویه مخلوط معرفی شده است که برای همبرگر ساده عالی است. برای هر 500 گرم گوشت 1 و نیم قاشق از ادویه همبرگر را اضافه کنید. برای اطمینان میتوانید تکه کوچکی از گوشت را سرخ کنید و بچشید. اگر ادویه برای ذائقه شما کم بود، کمی بیشتر اضافه کنید.

ادویه همبرگر خانگی

 طرز تهیه ادویه همبرگر خانگی:

برای مخلوط کردن تمام پودر های مذکور می توانید از گوشت کوب برقی و مخلوط کن استفاده کنید. همه ی پودر ها را در مخلوط کن بریزید و به مدت 5 دقیقه خوب باهم مخلوط کنید.