قلاب بافی

 

برای بافت زنجیره ابتدا باید گره پایه کار یا گره خفت را بزنید تا کار از هم باز نشود

 

قلاب بافی

 

نخ را همانند شکل به صورت نیم دایره قرار داده و قلاب را از داخل آن عبور دهید

 

قلاب بافی

 

طرف پایینی نخ را با دست بگیرید و قلاب را به سمت بالا بکشید

 

قلاب بافی

 

پس از اینکه نخ را به آرامی کشیدید گره ای ساده و محکم ایجاد میشود

 

قلاب بافی

 

میتوانید با هر روشی که دوست دارید گره پایه را بر روی قلاب ایجاد کنید

 

قلاب بافی

 

برای شروع کار و ایجاد زنجیره ابتدا با دست گره پایه را بگیرید و نگهدارید

 

قلاب بافی

 

قلاب را همانند شکل از بالا به دور نخ بپیچانید و نخ را از گره پایه خارج کنید

 

قلاب بافی

 

برای زنجیره بعدی هم مجدد قلاب را دور نخ بگذارید و از حلقه قبلی خارج کنید

 

قلاب بافی

 

برای راحتی کار میتوانید بخش آزاد نخ را با دست بگیرید و نگهدارید

 

قلاب بافی

 

دقت کنید که زنجیره ها بافت یکسانی داشته و بیش از حد شل یا سفت نباشند

 

قلاب بافی

 

بافت زنجیره پایه اصلی قلاب بافی است و برای شروع حتما باید این بافت را بدانید