توپ کاموایی

 

توپ های رنگی کاموایی

 

کاموای رنگی + چسب چوب + آب + بادکنک + روغن یا وازلین

 

کاردستی با کاموا

 

از انواع کاموا با ضخامت و رنگ های مختلف میتوانید برای تهیه این توپ ها استفاده کنید

ابتدا درون ظرفی مقداری چسب چوب را با اب مخلوط کنید تا رقیق شود

 

گوی کاموایی

 

مقداری کاموا را درون این مایع قرار دهید تا اغشته به چسب چوب شود

بادکنکی را به اندازه دلخواه باد کنید ، بادکنک را چرب کنید سپس کاموای چسبی را دور ان بچرخانید

 

گلوله کاموایی

 

وقتی بادکنک را با کاموا پوشش دادید یک روز اجازه دهید تا چسب چوب کامل خشک شود

چسب چوب پس از خشک شدن بی رنگ میشود ، بادکنک را بترکانید تا توپ کاموایی اماده شود