تکه دوزی

 

آموزش ساخت کتاب کودک تکه دوزی

 

با این کتاب هوش و خلاقیت کودک را تقویت کنید ، این کتاب را میتوانید به عنوان هدیه نیز به کودک بدهید ، میتوانید از تصاویر مختلف و حروف و ... برای این کتاب استفاده کنید.

 

تکه دوزی

 

برای ساخت این کاردستی شما به مقداری پارچه رنگی ، برچسب های آماده ، پشم شیشه و ... نیاز دارید.

 

تکه دوزی

 

ابتدا روی کاغذ الگو اندازه ای که برای هر صفحه میخواهید را علامت بزنید و ببرید سپس الگو را روی پارچه قرار دهید و پارچه را ببرید ( برای جای دوخت اطراف پارچه را کمی بزرگ تر از اندازه الگو برش بزنید ).

 

تکه دوزی

 

برچسب ها را به نوبت روی پارچه هایی که میخواهید قرار دهید و اتو کنید تا برچسب به پارچه متصل شود.

 

تکه دوزی

 

پس از چسباندن برچسب ها برای اطمینان از ثابت ماندن کار دور برچسب ها را با چرخ خیاطی دوخت بزنید.

 

تکه دوزی

 

پس از اتمام کار برچسب ها باید هر 2 صفحه رابا چرخ خیاطی به هم بدوزید و متصل کنید.

 

تکه دوزی

 

 همانند تصویر شماره 5 تمام صفحات کتاب را بدوزید و آماده کنید ، دقت کنید که تعداد صفحات کتاب زوج باشد.

 

تکه دوزی

 

پشم شیشه را به اندازه یک صفحه برش بزنید ، صفحه دوم را روی کار برگردانید و اطراف کار را چرخ کنید ( در زمان چرخ کردن لبه های پارچه را به داخل بدهید ).

 

تکه دوزی

 

پس از اینکه تمام صفحات را دوختید صفحات را روی هم قرار دهید سپس مرکز کتاب را دوخت بزنید.

 

تکه دوزی

 

برای زیبایی اطراف جلد کتاب از روبان رنگی استفاده کنید ( جلد کتاب را همانند روش صفحات آماده کنید ) ، میتوانید با استفاده از دوخت کش و دکمه کتاب را ببندید.