تزیین هندوانه

 

آموزش تزیین هندوانه مدل گل کوکب

 

نکته اصلی در برش زدن هر قسمت این است که مشابه همان برش را برای خالی کردن هم باید بزنید

با این تفاوت که برای بخش پایین هر شکل برش بزرگ تر و برای بخش بالای ان برش کوچک تر زده میشود

 

تزیین هندوانه

 

هندوانه را بشویید و پوست بکنید و قسمت های سبز هندوانه را کامل جدا کنید

 

تزیین هندوانه

 

بخش بالایی هندوانه را با استفاده از چاقو دایره ای بکشید و اطراف دایره را خالی کنید

 

تزیین هندوانه

 

اطراف دایره چند گلبرگ بکشید سپس زیر هر گلبرگ و قسمتی از داخل آن را خارج کنید

 

تزیین هندوانه

 

پس از ایجاد چند ردیف گلبرگ میتوانید انتهای کار را چند برگ پهن بکشید و برش بزنید

 

تزیین هندوانه

 

بخش بالایی کار را میتوانید همانند شکل با برش های درهم یا گلبرگ های ریز تزیین کنید