تزیین طالبی

 

آموزش تزیین طالبی مدل قو 

 

تزیین طالبی

 

ابتدا برای این تزیین حدود 1/4 بالای طالبی را ببرید و کنار بگذارید

 

تزیین طالبی

 

بخشی کوچکتر طالبی که جدا کرده اید را همانند شکل سر قو برش بزنید

 

تزیین طالبی

 

بخش بزرگتر طالبی را برعکس کنید و از سمتی که برش خورده داخل ظرف قرار دهید

 

تزیین طالبی

 

همانند شکل اطراف طالبی را برش های عمیق بزنید و به سمت بیرون بکشید

 

تزیین طالبی

 

بخش بالایی طالبی را نیز با استفاده از روشی که گفته شد ببرید و به بیرون بکشید

 

تزیین طالبی

 

برای اتمام کار سر قو را با استفاده از خلال چوبی بلندی به بدنه متصل کنید