تزیین عید

 

آموزش ساخت سبد هدیه تزیینی

 

با استفاده از مقداری اسفنج ، مقوا ، روبان رنگی و برگ های خشک و ... میتوانید به میزتان زیبایی ببخشید ؛ این تزیین نمادین و جذاب برای آراستن سفره عید ، جشن ها و ... کاربرد دارد.

 

تزیین عید

 

برای شروع اسفنج ها را با توجه به اندازه که میخواهید با چسب حرارتی به هم متصل کنید ( در صورت لزوم میتوانید اضافی اسفنج ها را جدا کنید تا به اندازه ای که میخواهید برسید ).

 

تزیین عید

 

پس از متصل کردن اسفنج ها با استفاده از مقوا یا کاغذ کادو اسفنج ها را پوشش دهید ، در انتها با روبان رنگی ، گل یا برگ های خشک و تزیینات متنوع دیگر سبد هدیه تان را تکمیل کنید ( برای زیبایی بیشتر میتوانید روی سطح کار مقداری اکلیل بپاشید ).