میوه آرایی

 

آموزش برش لیمو مدل گل

 

ابتدا با استفاده از چاقو یا ابزار با فاصله شیارهایی روی پوست میوه ایجاد کنید

 

میوه آرایی

 

در مرحله بعد با چاقو حلقه های باریکی از لیمو برش بزنید و برای تزیین استفاده کنید