تزیین خیار و هویج

 

آموزش تزیین خیار و هویج مدل گل

 

تزیین خیار و هویج

 

خیار را بشویید و سر و ته ان را جدا کنید و خیار را به 2 قسمت برش بزنید ، با استفاده از ابزار یا چاقو روی پوست خیار شیارهایی مانند برگ گل ایجاد کنید.

 

تزیین خیار و هویج

 

اضافی پوست خیار را جدا کنید و همانند روش قبل گوشت خیار را نیز مانند پوست آن گلبرگ های گل بزنید ، میتوانید 1 یا 2 ردیف گلبرگ ایجاد کنید.

 

تزیین خیار و هویج

 

پس از ایجاد کردن گلبرگ ها اضافی گوشت خیار را از داخل آن جدا کنید و لبه های گلبرگ ها را با چاقو مدل 8 برش بزنید ، روی پوست خیار را نیز با چاقو رگبرگ ایجاد کنید.

 

تزیین خیار و هویج

 

تکه ای هویج را به شکل گرد برش بزنید و روی ان با چاقو بافت مربعی بزنید و پس از آماده شدن هویج آن را در مرکز خیار قرار دهید تا شکل گل تکمیل شود.