تزیین هندوانه

 

آموزش تزیین هندوانه مدل گل آفتابگردان 

 

تزیین هندوانه

 

هندوانه را نازک پوست بکنید و بخش های سبز رنگ را جدا کنید تا سطح هندوانه سفید و یکدست شود

 

تزیین هندوانه

 

با استفاده از چاقو یا لیوان روی سطح هندوانه دایره ای ایجاد کنید و اطراف دایره را خالی نمایید

 

تزیین هندوانه

 

روی سطح دایره ای که ایجاد کرده اید را با استفاده از چاقو خط بیندازید و طرح پنجره ای بزنید

 

تزیین هندوانه

 

اطراف دایره را گلبرگ هایی بکشید سپس اطراف گلبرگ ها و مابین آنها را با چاقو خالی کنید

 

تزیین هندوانه

 

روی گلبرگ ها را با چاقو شیارهایی ایجاد کنید ، گلبرگ های پایین را مابین گلبرگ های بالا ایجاد کنید

 

تزیین هندوانه

 

از پوست هندوانه تکه هایی به شکل برگ ببرید سپس روی برگ ها را با چاقو طرح بیندازید

 

تزیین هندوانه

 

پس از تکمیل شدن گل ، اطراف هندوانه چند شکاف ایجاد کنید و برگ ها را در آن قرار دهید