تزئین هویج

 

تزیین هویج به شکل گل

 

تزئین هویج

 

پوست هویج را با چاقو به صورتی ببرید که هویج به شکل 5 ضلعی مشاهده شود

 

تزئین هویج

 

از پایین ترین بخش هویج شروع کنید و از هر گوشه به سمت پایین مستقیم برش بزنید

 

تزئین هویج

 

لبه های هر قسمت از هویج را که با چاقو برش زده اید به شکل گرد با قیچی ببرید

 

تزئین هویج

 

همانند شکل شماره 2 برش بزنید اما این بار برش ها را بین دو برش قبلی بزنید

 

تزئین هویج

 

تا بالای هویج به همین صورت برش بزنید و لبه ها را گرد قیچی کنید و در انتها نیز مرکز گل را شکل دهید