دستمال سفره

تزیین دستمال سفره طرح کرکره ای

برای تزیین دستمال سفره طرح کرکره ای شما به پارچه ای مربع شکل نیاز دارید

دستمال سفره

پارچه را روی سطح کار قرار دهید و مانند تصور بالا 1/3 لبه پارچه را به داخل تا بزنید

دستمال سفره

در ادامه 1/3 باقی مانده پایین را به داخل تا بزنید طوری که لبه ها روبروی هم قرار گیرند

دستمال سفره

دو سر آزاد پارچه را به سمت داخل دو تای کوچک بزنید

دستمال سفره

یک طرف پارچه را روی طرف دیگر برگردانید سپس پارچه را به داخل چند چین دهید