دستمال سفره

 

تزیین دستمال سفره مدل گل رز

 

دستمال سفره

 

برای ساخت این مدل دستمال سفره به پارچه چهار گوش نیاز دارید

 

دستمال سفره

 

پارچه را همانند تصویر بالا تا بزنید تا به شکل مثلث شود

 

دستمال سفره

 

1/3 مثلث را از بخش پایین پارچه به سمت بالا رول کنید

 

دستمال سفره

 

پارچه را پس از رول کردن به طرف دیگر برگردانید ( رول را به پشت قرار دهید )

 

دستمال سفره

 

یک طرف پارچه را به داخل رول کنید و اضافی لبه ها را داخل پارچه ببرید

 

دستمال سفره

 

2 قسمت بخش بالای پارچه را با دست بگیرید و آرام به سمت مخالف بکشید

سپس پارچه را به پشت برگردانید تا شکل گل رز نمایان شود