تزیین با برگ

 

تزیین با برگ های پاييزی

 

با استفاده از برگ هاي زيباي درختان پاييزي سبدي از گلهای زیبا تهیه کنيد ، اين گل ها را ميتوانيد در پائيز زينت بخش خانه هايتان کنيد و خانه ای با رنگ و بوی پاییز داشته باشید.

در صورتیکه برگ های درختان خیلی خشک بودند کمی سطح انها را مرطوب کنید تا انجام کار برایتان راحت تر شود ، پس از اتمام کار میتوانید با اسپری براق کننده روی گل ها را اسپری کنید یا کمی اکلیل بر لبه گلبرگ ها بزنید یا در مرکز این سبد گل شمعی زیبا قرار دهید.

 

تزیین با برگ

 

تزیین با برگ

 

تزیین با برگ

 

تزیین با برگ

 

تزیین با برگ

 

تزیین با برگ

 

تزیین با برگ