پاک کردن ماهی

 

تمیز کردن و فیله کردن ماهی قزل آلا

 

هر نوع ماهی ای را میتوانید با این روش تمیز و فیله کنید ، اگر میخواهید ماهی را به صورت کامل و بدون فیله کردن مورد استفادده قرار دهید تنها تا مرحله 3 انجام دهید.

 

پاک کردن ماهی

 

ماهی را بشویید و روی سطح کار قرار دهید ، پولک های ماهی را با استفاده از چاقو جدا کنید ( چاقو را از پایین به سمت بالا و در خلاف جهت پولک ها بکشید ).

 

پاک کردن ماهی

 

پس از جدا سازی پولک ها شکم ماهی را از زیر آبشش تا انتهای شکم ماهی با استفاده از چاقو شکاف دهید و داخل شکم ماهی را خالی کنید.

 

پاک کردن ماهی

 

آبشش ماهی را به آرامی جدا و خارج کنید ( با یک دست صورت ماهی را کنار بزنید و با دست دیگر آبشش ها را خارج کنید ).

 

پاک کردن ماهی

 

از انتهای باله به سمت پشت ماهی برش بزنید و سر ماهی را از بدن جدا کنید ، با استفاده از چاقو گوشت را از انتهای بدن ماهی جدا کنید.

 

پاک کردن ماهی

 

دو طرف گوشت ماهی را از استخوان جدا کنید ( در فیله کردن ستون فقرات ماهی باید از گوشت جدا شود ).

 

پاک کردن ماهی

 

طرف دیگر را نیز با استفاده از برشی ساده از استخوان جدا کنید ( استخوان ماهی که جدا کرده اید را میتوانید خرد کنید و برای گربه ها بریزید ).

 

پاک کردن ماهی

 

پس از جدا سازی گوشت ماهی میتوانید آن را به تکه هایی که دوست دارید برش بزنید و استفاده کنید.