آموزش گلسازی

 

آموزش ایجاد قطره شبنم روی گلبرگ

 

برای ایجاد قطره شبنم روی گلبرگ ها یا برگ های گل مصنوعی به چسب حرارتی نیاز دارید ؛ میتوانید این قطره های شبنم یا باران را در اندازه های مختلف ایجاد کنید ، همچنین بر روی انواع لوازم تزیینی یا تابلو و ... میتوانید از آن استفاده نمایید.

 

آموزش گلسازی

 

چسب را داخل دستگاه قرار دهید و صبر کنید تا دستگاه خوب داغ شود سپس با فشار کم مقداری چسب به شکل گرد روی گلبرگ یا برگ های گل مصنوعی ایجاد کنید ، صبر کنید چسب خشک شود ، برای زیبایی بیشتر و طبیعی به نظر آمدن گلبرگ ها بهتراست در ایجاد قطره ها زیاده روی نکنید.