چاقی و لاغری

 

لاغري بهتر است يا ثبات در اضافه وزن ؟!

 

ممکن است وضعيت جسمي فرد لاغري که به ورزش ميپردازد نسبت به فرد چاقي که ورزش مي کند بدتر باشد ؛ محققان معتقدند چاقي بهتر از گرفتن رژيم هاي مداوم است زيرا داراي عوارض کمتري میباشد.

 

افرادي که مداوم با گرفتن رژيم های غذایی اقدام به کاهش وزن ميکنند و سريع وزن از دست رفته شان باز ميگردد سلامت شان مورد تهديد قرار ميگيرد.

 

محققان توصيه ميکنند افراد به جاي کاهش وزن های مداوم بيشتر روي حفظ وزن تمرکز کنند ؛ احتمال داده مي شود که ژن برخي از افراد نقش مهمي در مقابله با پيامدهاي چاقي ايفا ميکند و همین موجب میشود فردی چاق اما سالم باشد.

 

افراد چاق که به ورزش ميپردازند و رژيم غذايي مناسب و سالمي دارند نسبت به افراد لاغر که براي کاهش اشتها به سيگار کشيدن و ... روي مي آورند سالم تر هستند.

 

محققان از پزشکان خواستند از این پس به جاي شاخص توده بدنی به وضعيت جسمي فرد اهميت دهند.