روبان دوزی

 

روبان دوزی – آموزش دوخت گل نیلوفر

 

برای دوخت این گل زیبا به مقداری روبان ، نخ ، سوزن و نگینی برای تزیین مرکز گل نیاز دارید

از این گل میتوانید در دوخت روبان ، تزیین لباس ، تل سر و ... بنابر سلیقه تان استفاده کنید

 

روبان دوزی

 

برای این گل 10 گلبرگ به طول 15 سانتیمتر نیاز دارید ( برای گل بزرگ تر طول را بیشتر بگیرید )

هر گلبرگ را از 1/3 طول به صورت 90 درجه تا کنید سپس تا را روی خودش برگردانید تا شکل گلبرگ شود

 

روبان دوزی

 

پس از اینکه گلبرگ را تا زدید پایین گلبرگ را با نخ چند کوک بزنید

تمام گلبرگ ها را به همین صورت اماده کنید سپس 5 گلبرگ را در کنار هم قرار دهید

 

روبان دوزی

 

هر 5 گلبرگ را در کنار هم قرار دهید و کوک بزنید سپس نخ را بکشید تا شکل گل شود

5 گلبرگ دیگر را نیز به همین صورت اماده کنید و روی هم قرار دهید سپس نگین را در مرکز گل بدوزید