ریسه تولد

 

آموزش ساخت ریسه آبشاری

 

برای ساخت این ریسه های زیبا شما به کاغذ رنگی و نخ ضخیم نیاز دارید 

 

ریسه تولد

 

برای هر ریسه مستطیلی به عرض 20 سانتیمتر و طول 40 سانتیمتر از کاغذ ببرید

کاغذ مستطیلی را از وسط تا بزنید و همانند شکل با فاصله از بالا کاغذ را قیچی کنید

 

ریسه تولد

 

تای کاغذ مستطیلی را  باز کنید سپس از وسط کاغذ را رول کنید

پس از رول کردن کامل بخش میانی کاغذ را یک پیچ بدهید تا محکم شود

 

ریسه تولد

 

ریسه را از مرکز جمع کنید و با چسب بچسبانید به صورتی که بالای آن سوراخ باشد

چند ریسه در رنگ های مختلف آماده کنید و در انتها نخ را از سوراخ بالای ریسه ها عبور دهید