در پخت کیک اشکالات مختلفی ممکن است پیش بیاید. حتما برای شما هم پیش آمده است. گاهی روی کیک ترک برمی دارد. گاهی کیک پف نمیکند و گاهی پف آن میخوابد. گاهی هم کیک به قالب میچسبد و به شکل دلخواه در نمی آید. در این مطلب میخواهیم مشکلات رایج در پخت کیک را یکی یکی مطرح کنیم. با بیان دلایل این مشکلات و راه حل آنها شما میتوانید به سادگی کیک های خوشمزه، زیبا و بی نقص تهیه کنید.

 

پخت کیک

 

چرا کیک به اندازه کافی پف نکرده است ؟

 

» مایعات مورد استفاده کم یا زیاد شده است

» میزان مخلوط کردن مواد کم یا زیاد بوده است

» دمای فر بسیار کم یا بسیار زیاد بوده است » هنگام مخلوط کردن ترتیب افزودن رعایت نشده است
» کره یا تخم مرغ مورد استفاده سرد بوده است » بکینگ پودر مورد استفاده کم یا کهنه بوده است
» میزان روغن مورد استفاده بسیار زیاد بوده است » اندازه قالب نسبت به مایه کیک بزرگ بوده است
» فاصله زمانی زیاد اماده شدن تا قرار دادن داخل فر  

 

 

چرا لایه روی کیک چسبنده است ؟

 

» روی کیک وقتی گرم بوده پوشانده شده است » مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است
» کیک به اندازه کافی نپخته است  

 

 

چرا کیک حالت خیس و مرطوب دارد ؟

 

» کیک قبل از پخت کامل از فر خارج شده است » شکر ، مایعات و چربی کیک زیاد بوده است
» کیک داخل قالب مانده و سرد شده است  

 

 

چرا کیک حالت چروکیده و بهم فشرده دارد ؟

 

» قالب نسبت به مواد کیک بزرگ بوده است » قالب بیش از حد چرب شده است
» مواد بیش از حد مخلوط شده است » مقدار مایعات زیاد بوده است
» کیک بیش از حد پخته است  

 

 

چرا پس از پخت پف کیک خوابیده است ؟

 

» دمای فر کمتر از مقدار لازم بوده است » پخت کیک کافی نبوده است
» میزان شکر مورد استفاده زیاد بوده است » قالب کیک نسبت به مواد کوچک بوده است
» کیک در هنگام پخت تکان داده شده است » در فر قبل از پخت کیک زیاد باز شده است
» زمان اضافه کردن سفیده مواد زیاد مخلوط شده است » بعد از افزودن آرد زیاد مخلوط شده است
» مقدار بکینگ پودر یا جوش شیرین زیاده بوده است » مقدار مایعات کمتر یا بیشتر شده است

 

 

چرا کیک بافت زبری دارد یا وسط ان فرو رفته است ؟

 

» فر قبل از پخت کیک گرم نشده است » شکر و روغن به اندازه کافی مخلوط نشده است
» مواد اندازه کافی مخلوط نشده است » میزان بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است
» میزان مایعات مورد استفاده کم بوده است » از آرد نامرغوب برای کیک استفاده شده است
» مواد به درستی در قالب پخش نشده است » کیک با حرارت کم و ارام پخته شده است

 

 

چرا روی کیک چسبنده اما داخل کیک خشک است ؟

 

» مواد کیک بیش از حد مخلوط شده است » سفیده های تخم مرغ بیش از حد زده شده است
» مدت پخت کیک طولانی بوده است » قالب کیک نسبت به مواد بسیار بزرگ بوده است
» کیک در معرض جریان هوا سرد شده است » مقدار آرد مورد استفاده زیاد بوده است
» مقدار شکر مورد استفاده کافی نبوده است » میزان چربی یا مایعات مورد استفاده کم بوده است

 

 

چرا کیک خمیری و سنگین است ؟

 

» مواد کیک خوب مخلوط نشده است » تعداد تخم مرغ مورد استفاده زیاد بوده است
» مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است » دمای فر بیشتر از مقدار لازم بوده است

 

 

چرا کیک به قالب چسبیده است ؟

 

» قالب ه درستی چرب نشده است » قالب به درستی اردپاشی نشده است
» کیک به اندازه کافی نپخته است » کیک پس از خنک شدن از قالب خارج نشده است

 

 

چرا کیک حالتی خشک و بافتی شکننده دارد ؟

 

» مقدارچربی کیک کم بوده است »مقدار شکر کیک کم بوده است
» مایه کیک بیش از حد مخلوط شده است » بدلیل مایعات کم خمیر کیک سفت بوده است
» مقدار شکر مورد استفاده زیاد بوده است » بدلیل مایعات زیاد خمیر کیک شل بوده است
» مقدار بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است » کیک داغ و سریع از قالب خارج شده است