کاردستی پروانه

 

آموزش ساخت پروانه کاغذی تزیینی 

 

کاردستی پروانه

 

برای ساخت این کاردستی به مقوا در رنگ های مختلف نیاز دارید

 

کاردستی پروانه

 

الگوی بال پروانه را روی کاغذ بکشید ، الگو را روی مقوا قرار دهید و برش بزنید

 

کاردستی پروانه

 

برای قرینه شدن بالهای پروانه مقوا را تا بزنید و نصف الگو را روی مقوا بگذارید و برش بزنید

 

کاردستی پروانه

 

میتوانید پروانه را با نخ به هم متصل کنید یا روی دیوار با استفاده از چسب بچسبانید