کاردستی کاج

 

آموزش ساخت میوه کاج برفی

 

برای تزیین این میوه های کاج برفی زیبا شما به نشاسته ذرت ، چسب چوب ، میوه های کاج ، اکلیل نیاز دارید ، این میوه ها را میتوانید برای تزیین همراه با شمع یا تزیین به تنهایی مورد استفاده  قرار دهید.

 

کاردستی کاج

 

مقداری چسب چوب را با مقداری آب رقیق کنید و با قلمو روی میوه کاج بزنید و نشاسته ذرت را روی آن بپاشید سپس تکان دهید تا اضافی نشاسته بریزید.

 

کاردستی کاج

 

پس از اینکه چسب خشک شد لبه های میوه کاج را به چسب چوب آغشته کنید و اکلیل بپاشید سپس کناری قرار دهید تا چسب خوب خشک شود.