ریسه تولد توت فرنگی

 

آموزش ساخت ریسه تولد توت فرنگی

 

برای ساخت این ریسه زیبا شما به مقوا یا کاغذ قرمز و سبز ، چسب و ماژیک مشکی نیاز دارید.

 

ریسه تولد توت فرنگی

 

ابتدا برای هر توت فرنگی 2 الگو به شکل قلب از مقوای قرمز رنگ و 2 الگو به شکل برگ از مقوای سبز رنگ ببرید.

 

ریسه تولد توت فرنگی

 

بخش مرکزی بالا و پایین هر الگو را همانند شکل با قیچی به اندازه 1 بند انگشت به صورت صاف برش بزنید.

 

ریسه تولد توت فرنگی

 

مرکز هر الگوی توت فرنگی را که صاف برش زده اید تا بزنید ( این قسمت برای اتصال بدنه توت فرنگی هاست ).

 

ریسه تولد توت فرنگی

 

با چسب دو قسمت الگوی توت فرنگی را که تا کرده اید بهم بچسبانید تا شکل توت فرنگی کامل شود.

 

ریسه تولد توت فرنگی

 

با همین روش چندین توت فرنگی درست کنید سپس لبه های توت فرنگی ها را با چسب به هم متصل کنید.

 

ریسه تولد توت فرنگی

 

پس از اینکه تمام قسمت ها را با چسب به هم متصل کردید اجازه دهید چسب خوب خشک شود.

 

ریسه تولد توت فرنگی

 

برگ های هر توت فرنگی را همانند شکل در قسمت داخل متصل کنید ، روی هر الگو باید یک برگ متصل شود.

 

ریسه تولد توت فرنگی

 

با ماژیک مشکی دانه های توت فرنگی را روی تمام سطح کاغذ علامت بزنید ( دانه توت فرنگی گرد نیست ).

 

ریسه تولد توت فرنگی

 

پس از پایان کار دو طرف هر قسمت را سوراخ کنید و روبان یا نخی را از آن عبور دهید و آویزان کنید.