ریسه تولد

 

آموزش ساخت ریسه نمدی مدل قلب

 

برای ساخت این ریسه شیک و زیبای نمدی به پارچه نمدی در رنگ های متنوعی نیاز دارید

 

ریسه تولد

 

الگوی قلب را روی کاغذ بکشید و برش بزنید سپس الگو را روی پارچه های نمدی بگذارید و ببرید

 

ریسه تولد

 

همانند شکل با استفاده از نخ قلب های نمدی را با چند کوک به هم بدوزید و متصل کنید

 

ریسه تولد

 

در پایان با کشیدن نخ فاصله بین قلب ها را تنظیم کنید و دو طرف نخ را گره بزنید