جاشمعی

 

جاشمعی شیشه ای طرح دار

 

این جاشمعی در عین سادگی بسیار زیباست و با ساده ترین ابزار قابل ساخت است

 

جاشمعی

 

برای ساخت به لیوان شیشه ای ، چسب کاغذی ، اسپری رنگ و شمع وارمری نیاز دارید

 

جاشمعی

 

با چسب کاغذی قسمت هایی از کار را که میخواهید در پایان بدون رنگ بماند چسب بزنید

 

جاشمعی

 

با استفاده از اسپری رنگ سطح لیوان را رنگ آمیزی کنید و کناری قرار دهید تا خشک شود

 

جاشمعی

 

پس از اینکه رنگ کاملا خشک شد چسب کاغذی را به آرامی و با دقت از سطح لیوان جدا کنید

 

جاشمعی

 

شمع وارمری را داخل لیوان قرار دهید و در زمان استفاده شمع را روشن کنید و لذت ببرید