خمیر بازی

 

آموزش ساخت حلزون با خمیر بازی

 

برای ساخت این کاردستی جالب شما به خمیر بازی ، صدف حلزون و چوب کبریت نیاز دارید

 

خمیر بازی

 

خمیر بازی را به شکل بیضی حالت دهید و بالای خمیر را با فشار دست کمی تخت کنید

سپس در مرکز خمیر صدف حلزون بگذارید و با 2 تکه کبریت شاخک های حلزون را ایجاد کنید