کاردستی درخت خاطرات

 

آموزش ساخت درختچه خاطرات

 

برای ساخت این درختچه زیبا شما به مقداری پارچه نمدی ، چوب یا مقوای ضخیم ، چسب ، شاخه خشکیده ، اسفنج ، خزه ، گلدان و ... نیاز دارید.

 

کاردستی درخت خاطرات

 

عکس های مورد نظرتان را به شکل گرد ببرید ، تعدادی چوب یا مقوای ضخیم را به اندازه عکس ببرید و عکس ها را روی انها بچسبانید.

 

کاردستی درخت خاطرات

 

عکس ها را روی پارچه نمدی قرار دهید ، اطراف عکس ها را با خودکار به شکل گل علامت بزنید و ببرید ( از پارچه های ضخیم هم میتوانید استفاده کنید ).

 

کاردستی درخت خاطرات

 

پشت هر عکس را گیره چوبی بزنید و با چسب بچسبانید ( میتوانید از هر نوع گیره ای که دوست دارید استفاده کنید ).

 

کاردستی درخت خاطرات

 

اسفنج را داخل گلدان قرار دهید و انتهای آن را با چسب به گلدان بچسبانید سپس شاخه های خشکیده را داخل اسفنج کنید.

 

کاردستی درخت خاطرات

 

پس از قرار دادن شاخه ها روی اسفنج را با خزه پوشش دهید ( خزه را با چسب حرارتی به اسفنج بچسبانید ).

 

کاردستی درخت خاطرات

 

برای تکمیل کار عکس ها را روی شاخه ها قرار دهید ، میتوانید پایین گلدان را با رویان رنگی و ... تزیین کنید.