جا شمعی

 

آموزش ساخت جاشمعی شنی 

 

با استفاده از شن های رنگی و شمع ساده میتوانید جاشمعی زیبایی آماده کنید

 

جا شمعی

 

برای ساخت به 2 ظرف شیشه ای بزرگ و کوچک ، شمع وارمری و شن در چند رنگ نیاز دارید

 

جا شمعی

 

شیشه بزرگ را روی سطح کار قرار دهید و مقداری از شن رنگی را در ته شیشه بریزید 

 

جا شمعی

 

 به همین صورت لایه لایه و به آرامی داخل شیشه را با شن های رنگی بنابر سلیقه تان پر کنید

 

جا شمعی

 

ظرف شیشه ای کوچک را در مرکز ظرف بزرگ و روی شن ها قرار دهید و شمع را داخل آن بگذارید

 

جا شمعی

 

اطراف ظرف شیشه ای کوچک را با باقی مانده شن های رنگی پر کنید تا کار تکمیل شود

دلیل استفاده از ظرف کوچک تر تعویض راحت شمع و تمیز ماندن شن های رنگی است