جا شمعی

آموزش ساخت جاشمعی کاغذی

کاغذ رنگی + چسب کاغذ با چسب مایع + مهره تزیینی + لیوان کوچک + شمع کوچک

جا شمعی

ابتدا یک حلقه ساده از کاغذ رنگی برش بزنید ، 12 گلبرگ بلند نیز از کاغذ رنگی برش بزنید

روی تمام گلبرگ ها طرح مورد علاقه تان را بکشید و با قیچی داخل طرح ها را خالی کنید

جا شمعی

گلبرگ ها را به نوبت روی حلقه کاغذی و در کنار هم بچسبانید

برای این طرح حدود 12 گلبرگ بلند نیاز است اما میتوانید تعداد گلبرگ ها را کم و زیاد کنید

جا شمعی

پس از اتمام کار بالای گلبرگ ها را سوراخ کنید و مهره و ... را با نخ یا سیم از سوراخ ها عبور دهید

داخل لیوان کوچک شمعی کوچک قرار دهید و روشن کنید ، کلاه کاغذی را نیز روی لیوان بگذارید