حلقه گل

 

آموزش ساخت حلقه گل رومیزی

 

برای ساخت این حلقه گل زیبا شما به مقداری مقوای کاهی رنگ و چسب حرارتی نیاز دارید

 

حلقه گل

 

از مقوا برای هر گل 1 الگوی گرد و برای هر برگ 1 الگوی بیضی شکل بکشید و ببرید

 

حلقه گل

 

برگ ها را از وسط تا کنید و از انتهای آن همانند شکل به هم متصل کنید تا شکل حلقه شود

 

حلقه گل

 

روی الگوی دایره خط مارپیچ بکشید سپس برش بزنید و به سمت مرکز دایره رول کنید

 

حلقه گل

 

پس از اینکه گل ها را رول کردید انتهایشان را با چسب حرارتی در جای خود ثابت کنید

 

حلقه گل

 

گل ها را با فاصله های مناسب روی حلقه برگ ها قرار دهید و با چسب بچسبانید