گلسازی

 

آموزش گل رز با خمیر نان باگت

 

برای ساخت این کاردستی به خمیر نان باگت ، چسب چوب و رنگ خوراکی نیاز دارید

 

گلسازی

 

خمیر نان را داخل کیسه فریزر قرار دهید ، مقداری چسب چوب به خمیر نان اضافه کنید

مخلوط نان و چسب را 10 دقیقه ورز دهید تا به شکل خمیری نرم شود ( خمیر داخل نایلون باشد )

 

گلسازی

 

پس از اینکه خمیر نرمی بدست امد مقداری رنگ خوراکی به خمیر اضافه کنید

برای مرکز گل خمیری را رول کنید سپس 3 گلبرگ گرد در اطراف آن قرار دهید و بچسبانید

 

گلسازی

 

لبه های هر گلبرگ را با دست فرم دهید ، مابین هر دو گلبرگ یک گلبرگ قرار دهید تا پر شود

در پایان کار از انتهای گل تکه ای سیم رد کنید و گل را کناری قرار دهید تا خشک شود