گلسازی

 

آموزش گل نرگس با کاغذ کشی

 

برای این گل به کاغذ کشی در رنگهای سفید و سبز و نارنجی ، پرچم ، نوار گاترین سبز و سیم گلسازی نیاز دارید

 

گلسازی

 

برای مرکز گل الگوی نارنجی رنگ را روی کاغذ کشی قرار دهید و برش بزنید ( برای دریافت الگوی گل کلیک کنید )

 

گلسازی

 

پس از برش زدن مرکز گل را رول کنید و دو لبه آن را با استفاده از چسب حرارتی به هم بچسبانید و متصل کنید

 

گلسازی

 

الگوی مخصوص گلبرگ ها را روی کاغذ کشی سفید بگذارید و 6 عدد برش بزنید ( میتوانید از کاغذ زرد استفاده کنید )

 

گلسازی

 

با استفاده از لبه قیچی و پیچاندن لبه گلبرگ ها را کمی به بیرون حالت دهید ، 2 الگوی سبز برای برگ ها ببرید

 

گلسازی

 

پرچم ها را روی ساقه بچسبانید و ساقه را از مرکز گل عبور دهید و انتهای آن را با چسب یا نخ محکم کنید

 

گلسازی

 

پس از محکم شدن پرچم و ساقه نوبت به اتصال گلبرگ هاست ، گلبرگ ها را به نوبت در انتهای کار بچسبانید

 

گلسازی

 

ابتدا 3 گلبرگ را با فاصله بچسبانید و 3 گلبرگ بعدی را بین این گلبرگ ها و کمی پایین تر با چسب متصل کنید

 

گلسازی

 

برگ ها را با دست کمی فرم دهید ، با استفاده از نوار گارتین سبز از انتهای گل تا انتهای ساقه را بپوشانید

 

گلسازی

 

پس از رسیدن نوار گارتین به انتها برگ ها را نیز در طول ساقه نصب کنید و با دست به آن حالت دهید

میتوانید ساخت این گل زیبا را با انواع کاغذهای رنگی ، بلندر ، فوم ، روغنی و ... انجام دهید