گلسازی

 

آموزش گل لاله با کاغذ کشی

 

برای ساخت این گل به کاغذ کشی در رنگ های زرد و سبز ، سیم گلسازی و نوار گاترین سبز نیاز دارید

 

گلسازی

 

برای گلبرگ ها 4 الگوی مستطیل شکل از کاغذ کشی زرد رنگ ببرید ( اندازه 10 سانتیمتر در 3 سانتیمتر )

 

گلسازی

 

هر گلبرگ را از وسط به شکل پاپیون و در خلاف جهت هم یک دور بپیچانید و روی هم قرار دهید

 

گلسازی

 

پس از قرار گرفتن دو طرف گلبرگ روی هم با فشار انگشت به سمت بیرون گلبرگ را گود و کاسه ای کنید

 

گلسازی

 

پس از گود کردن قسمت باز گلبرگ را با چسب بچسبانید ( بخش پیچ خورده بالای گل قرار میگیرد )

 

گلسازی

 

برای پرچم گل 1 الگوی مربع شکل از کاغذ کشی زرد رنگ ببرید ( اندازه 3 سانتیمتر در 3 سانتیمتر )

 

گلسازی

 

نصف پرچم را با قیچی ریش ریش کنید و ساقه را روی آن قرار دهید سپس پرچم را رول کنید و بچسبانید

 

گلسازی

 

هر 4 گلبرگ را همانند روشی که گفته شد آماده کنید ، گلبرگ اول را روی ساقه قرار دهید و بچسبانید

 

گلسازی

 

گلبرگ های بعدی را در کنار هم قرار دهید و با استفاده از چسب یا نخ به هم متصل و محکم کنید

 

گلسازی

 

نوار گارتین سبز را از انتهای گل به سمت پایین بپیچانید تا تمام ساقه با نوار سبز رنگ پوشیده شود

 

گلسازی

 

برای برگ ، 1 الگوی مربع شکل از کاغذ کشی سبز ببرید و تا بزنید ( اندازه 10 سانتیمتر در 10 سانتیمتر )

 

گلسازی

 

الگو را از وسط تا کنید و اطراف ساقه بچسبانید سپس با استفاده از قیچی برش هایی شبیه برگ بزنید

 

گلسازی

 

میتوانید در اندازه ها و رنگهای متنوعی این گل را آماده کنید ، میتوانید از پرچم آماده برای این گل استفاده کنید