گیاه مینیاتوری پیچ موم

 

گیاه پیچ مومی مینیاتوری

 

عاشق نور زياد است : به بيشترين نور اتاق نياز دارد و بايد آن را نزدیک پر نورت رين پنجره اتاق قرار دهيد اما بايد حواس‌تان باشد كه اين گياه گرماي زياد تابستان و نور شديد خورشيد را تحمل نميكند.

فصل تكثير آن بهار است : بايد از اين گياه قلمه‌هايي تهيه كنيد و در فصل بهار اين قلمه‌هاي رشد كرده سال قبل را در دماي 21 تا 24 درجه سانتيگراد در خاكي كه مخلوطي از شن ريز يا ماسه تقريبا درشت است بخوابانيد.

در هر دمايي راحت است : اين گياه بيشتر دماهايي را كه براي شما قابل تحمل است مشكلي نخواهد داشت اما بهترين دما براي آن 10 تا 34 درجه سانتي‌گراد است ، البته توجه كنيد که در دماي پايين‌تر از 10 درجه دچار مشكل ميشود.

آبياري گیاه : آبياري اين گياه خيلي متفاوت با ديگر گياهان نيست يعني بايد در تابستان و بهار هفته‌اي 2 بار آبياري شود ودر پاييز و زمستان هفته‌اي 1 ‌بار با آب بدون املاح آبياري شود.

خاك مخلوط را دوست دارد : بهترين خاك براي اين گياه مخلوطي از چند نوع خاك است ؛ يعني شما بايد مقداري مساوي ازخاك پيت‌ماس را با خاك لوم مخلوط كنيد تا بهترين خاك براي گياه مهيا شود ؛ منظور از خاك لوم چمن بريده و خشك‌شده در سايه است.

در بهار و تابستان كود ميخواهد : وقتي مي‌بينيد گياهتان در حال رشد است بايد به آن كمك كنيد ؛ بنابراين بهار و تابستان هر 2 هفته يك‌بار با كود مناسب گياه را تغذيه كنيد تا رشد بهتري داشته باشد.

گل‌ها را ابپاشي نكنيد : پيچ مومي مثل ديگر گياهان رطوبت را دوست دارد اما بايد حواس‌تان باشد كه هنگام ابپاشي روي گل‌هاي گياه را خيس نكنيد.

 

گیاه مینیاتوری

 

مشكلات گياه را بشناسيد

 

»  كمبود مواد‌غذايي یعنی كود باعث ميشود گل‌ها رشد نكنند و برگ‌هاي جوان ريز بمانند ، اگر نور محل گياه كافي نباشد، ساقه‌هاي گياه بلند و فاصله بين 2 برگ زياد شده و گل‌ها ظاهر نمي‌شوند.

» چنانچه هواي محيط گياه خيلي سرد باشد برگ‌هاي آن كمرنگ خواهند شد.

» اگر در تابستان گل‌هاي موجود سقوط كرده و گل‌هاي جديد ظاهر نشوند نشانه تشنگي بيش از حد گياه است.

 » اگر غنچه‌هاي گياه باز نشده خشك شوند نور مستقيم خورشيد علت آن است وچنانچه هوا خيلي خشك باشد برگ‌‌ها رنگ پريده و چروكيده مي‌شوند.

» آبياري بيش از اندازه باعث ميشود غنچه‌ها باز نشوند.

 » اگر مشاهده كرديد سطح زيرين برگ‌ها با تارهاي عنكبوت آغشته شده است،با پارچه يا اسفنج آغشته به سم سطح زير برگ‌ها را تميز كنيد تا علائم برطرف شود ؛ عامل اين عارضه كنه قرمز است و در شرايط مرطوب كاهش پيدا مي‌كند.

 » اگر در زمستان برگ‌ها چين و چروك‌دار و منقبض شدند يعني خاك خيلي خشك بوده و گياه در حال رفتن به خواب زمستانه است.

 » هواي سرد برگ‌ها را پژمرده و كمرنگ مي‌كند ؛ سياه شدن برگ‌ها در زمستان به‌دليل هواي سرد است اما در تابستان مي‌تواند به‌علت استفاده از مواد براق‌كننده شيميايي باشد.