بریدن و فیله کردن ماهی

 

این آموزش برای بریدن ، خرد کردن و فیله کردن تمام ماهی ها کاربرد دارد

 

بریدن و فیله کردن ماهی

 

پشت گردن ماهی را تا قسمتی که به استخوان میرسد برش دهید

 

بریدن و فیله کردن ماهی

 

ماهی را به پهلو بگذارید سپس چاقو را زیر قسمت بریدگی قرار دهید

 

بریدن و فیله کردن ماهی

 

چاقو را از بالا تا دم ماهی بکشید ( در زمان برش دادن  با دست ماهی را ثابت نگهدارید )

 

بریدن و فیله کردن ماهی

 

لایه بالایی گوشت ماهی ( فیله اول ) را پس از برش دادن کنار بگذارید

 

بریدن و فیله کردن ماهی

 

قسمت های اضافی مانند استخوان ، دم و باله های ماهی را از فیله دوم جدا کنید

 

بریدن و فیله کردن ماهی

 

در صورتی که ماهی شما بزرگ است میتوانید هر فیله را به چند قسمت تقسیم کنید