دسته گل عروس

 

دسته گل کاغذی

 

با استفاده از کاغذ و آموزش قدم به قدم دسته گلی زیبا در رنگ های متنوع بسازید

 

دسته گل عروس

 

» برای دسته گل به کاغذ ، روبان رنگی ، روبان کشی ، چسب حرارتی ، سیم نازک نیاز دارید.

 » برای ساخت هر گل به 5 گلبرگ و یک برگ ( 3 پر ) نیاز دارید.

 » برای ساخت هر گل 2 گلبرگ را 5 پر بگذارید سپس از 3 گلبرگ باقی مانده یکی را 4 پر کنید ( یک پر را ببرید ) ، دو گلبرگه دیگر را نیز 3 پر کنید ( 2 پر را بچینید ) ؛ یعنی برای ساخت یک عدد گل به دو گلبرگ 5 پر ، یک گلبرگ 4 پر و دو گلبرگ 3 پر نیاز دارید.

 » با لبه قیچی لبه های گلبرگ ها را به سمت بیرون بکشید و فرم دهید ، برگ 3 پر را نیز از وسط تا کنید تا خط ایجاد شود.

 

دسته گل عروس

 

» برای ساقه گل سیم نازکی ببرید.

 » برای مرکز گل یک گلبرگ 3 پر را با چسب حرارتی به سیم بچسبانید سپس با دست پرها را جمع کنید.

 

دسته گل عروس

 

» گلبرگ 3 پر دیگری را زیر آن قرار دهید سپس گلبرگ 4 پر را زیر ان قرار دهید و بهمین صورت گلبرگ های 5 پر را زیر هم قرار دهید و در انتها نیز برگ را بگذارید.

 » گل ها را فیکس کنید و در پایان با چسب کشی از زیر برگ تا انتهای ساقه را بپوشانید.

 

دسته گل عروس

 

» برای این دسته گل به 3 سایز گل نیاز دارید : گل کوچک ، گل متوسط و گل بزرگ ، تعداد گل ها بسته به حجمی که برای دسته گل میخواهید متفاوت میباشد.

 » گل ها را در کنار هم قرار دهید به صورتی که در مرکز گل های کوچک ، در ادامه گل های متوسط و در خارجی ترین قسمت دسته گل با گل های بزرگ پر شود سپس ساقه ها را با چسب کشی بهم بچسبانید.

 

دسته گل عروس

 

» پس از اینکه ساخت دسته گل به پایان رسید با روبانی تک رنگ یا چند رنگ دسته گل را تزئین کنید.