دستبند دوستی

 

آموزش ساخت دستبند مداد رنگی

 

برای ساخت این دستبند خاص و زیبا به تعدادی مداد رنگی و بند کنفی یا چرمی نیاز دارید

مداد رنگی ها را با کمک تیغ موکت بری یا ابزار مشابه به فاصله های دلخواه برش بزنید

 

دستبند دوستی

 

مغز مداد رنگی ها را خارج کنید سپس بند کنفی یا چرمی را از میان مداد رنگی ها عبور دهید

دو طرف بند را چند گره بزنید ، میتوانید دو طرف بند را بدوزید یا با گیره در جای خود محکم کنید