گل کاغذی

 

توپ گل کاغذی

 

سنجاق ته گرد نگین دار + کاغذ یا مقوای نازک + اسفنج یا ابر

 

گل کاغذی

 

برای ساخت هر گل به 2 عدد گلبرگ چهارپر با لبه های گرد مانند شکل نیاز است

 

گل کاغذی

 

اسفنج یا ابر را به شکل کروی بتراشید سپس گل ها را با سوزن روی ان متصل کنید

 

گل کاغذی

 

هر گل را به صورتی روی سطح کروی متصل کنید که سطح کار مشخص نباشد

 

گل کاغذی

 

میتوانید گل کروی را با متصل نموندن نخ یا روبان از دیوار یا سقف آویزان کنید

این گلها برای تزیین اتاق ، تزئین میز مهمانی ، جشن تولد و مناسبت های دیگر کاربرد دارد

اگر فقط سوزن ته گرد ساده دارید میتوانید پس از وصل کردن گلها روی سوزن نگین مرواریدی بچسبانید