گل رنگی

 

اموزش رنگ کردن گل طبیعی

 

گل سفيد رنگ های خوراکی  +  شیشه اب

 

گل رنگی

 

در داخل لیوان شیشه ای تا نیمه اب سرد بریزید ، چند قطره رنگ خوراکی درون اب بچکانید و مخلوط کنید ، انتهای ساقه گل را کمی بچینید سپس درون لیوان به مدت 24 ساعت در جایی خنک قرار دهید تا گل شما کم کم رنگی شود.

 

گل میتواند به رنگ سفید یا رنگ های دیگری باشد ، حتی از ترکیب گل رنگی با اب رنگی میتوانید سایه روشن های زیبایی از گل داشته باشید.