روبان دوزی

 

آموزش ساخت گیره مو با روبان

 

برای ساخت این گل سر زیبا به مقداری روبان شیشه ای ، دکمه طرح دار ، تکه ای پارچه برای زمینه کار ، چسب حرارتی و گیره ای برای قرار دادن گل نیاز دارید.

 

روبان دوزی

 

ابتدا 3 نوار از روبان به طول 30 سانتیمتر ببرید ( برای ساخت گل های کوچک تر طول روبان را کمتر و برای گل های بزرگ تر طول روبان را بیشتر بگیرید ) ؛ هر یک از روبان ها را از وسط تا بزنید و قسمت پایین آن را کوک بزنید.

 

روبان دوزی

 

پس از دوخت نخ کوک را کمی بکشید تا روبان جمع شود ، پارچه زمینه را به شکل دایره برش بزنید سپس روبان جمع شده را روی آن بدوزید یا با چسب حرارتی بچسبانید.

 

روبان دوزی

 

پس از اینکه روبان اول را روی پارچه دوختید روبان دوم را کمی جلوتر از محل دوخت روبان قبلی قرار دهید و به همان روش بدوزید یا با چسب حرارتی بچسبانید.

 

روبان دوزی

 

روبان اخر را همانند روش قبلی کمی جلوتر از روبان دوم قرار دهید به طوری که به سمت مرکز تمام شود سپس در مرکز گل دکمه طرح دار یا هر چیزی که دوست دارید بچسبانید  ، برای پایان کار گل سر را روی گیره سر قرار دهید و با چسب حرارتی در جای خود محکم کنید.