کوسن قلب

 

آموزش کوسن قلب تکه دوزی

 

برای دوخت این کوسن زیبا به یک پارچه ساده برای زمینه دوخت ، تکه پارچه در رنگ های مختلف ، پنبه یا پشم شیشه و مقداری روبان برای تزیین نیاز دارید.

 

کوسن قلب

 

ابتدا از پارچه ساده 2 تکه بزرگ 40 سانتینتر در 40 سانتیمتر به شکل مربع برش بزنید.

 

تکه پارچه های رنگی را نیز با طول 40 سانتیمتر برش بزنید و به شکل نامرتب روی 2 تکه پارچه زمینه ساده بدوزید ( عرض پارچه های رنگی میتوانید متفاوت باشد تا نوارهایی در اندازه های مختلف روی کوسن ایجاد شود ).

 

کوسن قلب

 

پس از اتمام دوخت تکه های رنگی از پشت روی پارچه ساده شکل قلب بکشید و یا قیچی برش بزنید.

 

پس از برش تکه را روی پارچه دوم قرار دهید تا دقیقا قلب ها به یک اندازه باشند سپس از برش از پشت دو طرف کوسن را به هم بدوزید و درز کوچکی برای ورود پنبه با پشم شیشه باز بگذارید.

 

کوسن قلب

 

کوسن را پس از دوخت توسط همان درز به رو برگردانید سپس پنبه یا پشم شیشه داخل کوسن را پر کنید و با روبان رنگی بخش بالایی کوسن را تزیین کنید.