عروسک سازی

 

آموزش ساخت عروسک خمیری زرافه

 

برای ساخت این عروسک به خمیر مخصوص عروسک ، رنگ روغنی نارنجی و قهوه ای و مشکی نیاز دارید ، پیش از شروع کار دست هایتان را با وازلین چرب کنید.

 

عروسک سازی

 

خمیر مخصوص عروسک را به رنگ نارنجی رنگ آمیزی کنید ، برای بدن زرافه یک تکه از خمیر را به شکل توپ شکل دهید ، برای پاهای زرافه 4 توپ کوچک تر و برای گردن زرافه یک تکه خمیر بلند مستطیل شکل نیاز دارید.

 

عروسک سازی

 

برای گردن زرافه خمیر مستطیل شکل را روی سطح کار قرار دهید ، تکه ای چوب بلند روی خمیر بگذارید و خمیر را به دور چوب بپیچانید ( دقت کنید که چوب بلند تر از خمیر باشد ) ، با دست تان خمیر را کمی حالت دهید به صورتی که یک طرف خمیر باریک تر و طرف دیگر آن پهن تر باشد.

 

عروسک سازی

 

گردن زرافه را از قسمت پهن آن روی خمیر توپی بزرگ ( بدن زرافه ) قرار دهید ، انتهای چوب را چسب چوب بزنید و وارد بدن زرافه کنید ، با دست تان کمی از لبه های خمیر را به سمت بدن زرافه هدایت کنید تا سطح کار یکدست شود.

 

عروسک سازی

 

پس از تکمیل بدن زرافه پاهای آن را نصب کنید ، 4 خمیر توپی کوچکتر را همانند شکل بالا فرم دهید ( بخش بالایی باریک تر و بخش پایینی پا پهن تر ) ، خمیرها را با چسب چوب به بدن بچسبانید و با دست کمی فرمر دهید تا سطح کار یکدست شود.

 

عروسک سازی

 

برای سر زرافه تکه ای دیگر از خمیر نارنجی بردارید و به شکل بیضی حالت دهید ، بالای بیضی را کمی با دست باریک کنید ، 2 تکه خمیر برای گوش های زرافه جدا کنید و با دست به آن شکل دهید و گوش ها را با چسب در دو طرف سر متصل کنید.

 

عروسک سازی

 

دو تکه خمیر را به شکل توپ های کوچکی درآورید و در جلوی صورت زرافه بچسبانید سپس با استفاده از ابزار کمی به داخل فشار دهید تا بینی زرافه شکل گیرد ، با ابزار بخش پایینی بینی را خط بیندازید تا به شکل دهان زرافه شود.

 

برای چشم های زرافه از خمیر سفید و مشکی استفاده کنید ، شاخ های زرافه را نیز با خمیر قهوه ای رنگ آماده و در بالای سر و پشت چشم ها متصل کنید.