8 طلسم فنگ شویی

 

1 » فوی (Fu) » واژگون : این طلسم در بیشتر خانه ها ، مغازه ها و رستورانهای چینی دیده میشود و متشکل از مربعی قرمز رنگ است که واژه فوی فو که به معنای شکوفایی و بالندگی است با مرکب سیاه یا طلایی به صورت واژگون به روی آن نقش بسته است ، از نظر بصری رسیدن و نزول خوش یمنی را نوید و بشارت میدهد.

 

2 » طلسم یوهوآسی (Yuhuasi) » استادگل یشم : این طلسم معرف خلوص و آرامش و هماهنگی بوده که در تمامی فضاها خصوصا آنهایی که دارای اثرات منفی هستند قابل نصب است ، این طلسم برای کاهش اثرات سطحی شاچی یا شار منفی نیز کاربرد دارد.

 

3 » طلسم دفع نحوست و بلا : این طلسم معمولا در قسمتهای بد و حاوی انرژی منفی استفاده میشود.

 

4 » طلسم در ورودی : این طلسم برای حفاظت خانه در مقابل تاثیرات پلید و نیروهای منفی بر روی دیوار درون خانه در جنب یا بالای در ورودی نصب میشود.

 

 

8 طلسم فنگ شویی

 

5 » طلسم در : این طلسم خوش یمن تلقی شده و بر روی درها خصوصا درهای اتاقهای خواب نصب میشود.

 

6 » طلسم آشپزخانه : نقش این طلسم حفظ امنیت و آرامش آشپزخانه و دور کردن نیروهای منفی از این محل است ، استفاده از آن در بسیاری از آشپزخانه های چینی رایج است.

 

7 » طلسم دفع ارواح پلید : این طلسم را برای بیرون راندن پلیدی ها از اتاق در هنگام شب استفاده می کنند و نصب آن در اتاق خواب کودکان و نوجوانانی که از تاریکی میترسند رایج است.

 

8 » طلسم امنیت و اقبال : استفاده از این طلسم هنگام مسافرت یا غیبت از خانه توسط افراد مختلف و خصوصا" کودکان در چین رایج است.