حلقه گل

 

 اموزش ساخت حلقه گل

 

برای ساخت حلقه گل میتوانید از حلقه های چوبی یا فلزی اماده استفاده کنید و یا از ساقه گل حلقه بسازید

 

اموزش ساخت حلقه گل

 

ابتدا گل هایی که میخواهید برای ساخت حلقه استفاده کنید را آماده کنید

 

گلسازی

 

گل هایی که ساقه بلندی دارند برای پایه حلقه جدا بگذارید ، گل های کوچکتر لابلای کار قرار میگیرند

 

گلسازی

 

با استفاده از سیم یا نخ ضخیمی گل ها را به هم متصل کنید ( بهتر است رنگ نخ سبز یا قهوه ای باشد )

 

گلسازی

 

گل ها را به نوبت در کنار هم قرار دهید و با نخ یا سیم به هم متصل و در جای خود محکم کنید

 

گلسازی

 

 برای پایان کار دو سر سیم یا نخ را به هم گره بزنید ، حالا حلقه گل اماده است

میتوانید با عبور دادن سیم از داخل ساقه های گل ، حلقه ای محکم و شکل پذیر داشته باشید