بلال کبابی

برای تهیه بلال کبابی خوشمزه تنها به چند بلال + آب جوش + نمک نیاز دارید

بلال

پوست اطراف بلال را به طور کامل جدا کنید اما دسته های بلال را جدا نکنید

بخش بالایی سر بلال ها را نیز ببرید ( بدلیل اینکه بالای بلال مورد هجوم حشرات قرار میگیرد )

بلال

روی آتش ذغال یا گاز بلال ها را قرار دهید و با کمک دسته ها بلال ها را بچرخانید

باید با چرخاندن مداوم بلال ها کاری کنید که تمام سطح بلال ها یکنواخت کباب شود

بلال

داخل پارچ آب جوش بریزید و چند قاشق نمک اضافه کنید و هم بزنید تا خوب مخلوط شود

بلال های کباب شده را سریع داخل آب نمک قرار دهید و پس از چند ثانیه خارج و سرو کنید

    بلال