تزیین نان

 

آموزش تزیین نان و پنیر

 

با استفاده از این آموزش با نان تست ، پنیر و خیار لقمه هایی اشتها برانگیز تهیه کنید

 

تزیین نان

 

ابتدا خبارها را بصورت بسیار نارک برش بزنید ( هرچه نازک تر باشد بهتر است )

تست ها را برشته کنید سپس یک طرف نان های تست را با پنیر خوب پوشش دهید

 

تزیین نان

 

نوارهای باریکی که از خیارها بریده اید به صورت صاف یا مورب روی پنیرها قرار دهید

با قالب های مختلف یا با چاقو شکل هایی از نان در آورید سپس این لقمه ها را سرو کنید